Thumbnail

David Attenborough: Život na naší planetě - dokument 2020

Přehrát audio verzi
00:00  /  00:00

 

Naše stopa na ekologickém stavu planety je v současnosti skutečně celosvětová, a naše intervence jsou více než vážné. Naše bezohledné zásahy do této planety vážně ovlivnily přírodu v jejich samotných základech. Ročně odstraníme více než 16 miliard stromů. Polovina úrodné půdy je nyní využívána pro zemědělské účely. Navíc jsme naši půdu kontaminovali znečišťováním řek a jezer. Oceán již není schopen absorbovat nadbytečné teplo, které vzniká v důsledku naší činnosti, což má za následek postupné vyhynutí života v něm. V důsledku toho je průměrná globální teplota dnes přesně o jeden stupeň vyšší než v době mého narození. Více než 60 procent všech živočichů je chováno pro maso.

A toto je naše planeta dnes, kterou lidé ovládají pro svůj prospěch. Pro zbytek živé přírody zůstává velmi málo prostoru. Od 50. let minulého století, kdy jsem začal natáčet dokumentární filmy o přírodě, se populace zvířat zmenšila o více než polovinu. Když se teď na tyto záběry dívám, cítím velký zármutek a uvědomuji si, že mladý muž, kterým jsem byl, si myslel, je obklopen nedotčenou přírodou, což byla iluze. Všechny ty lesy, pláně a moře už byly tehdy narušeny. Svět už není takový, jaký kdysi býval. Jednoduše jsme ho nejen zpustošili, ale úplně zničili. Ten svět je nenávratně pryč. Lidstvo si ho přivlastnilo jen pro sebe. A toto je mé svědectví. Příběh globální degradace během jednoho lidského života. Ale to není konec. Pokud budeme pokračovat v tomto směru, škody, které jsou charakteristické pro éru mého života, budou vypadat jako nic ve srovnání se škodami, které nás čekají. Lidstvo nemá žádnou naději na přežití, pokud nepřijmeme radikální opatření. Už nyní před našima očima vidíme kolaps života, protože jsme narušili jeho přirozený cyklus. A já vám povím, jak tomu můžeme zabránit...David Attenborough.

 

Byl pro vás tento článek zajímavý?
Pracovat nezávisle a podporovat udržitelnost představuje alternativní model, který může inspirovat ostatní k přemýšlení o svém zaměstnání a jeho dopadu na planetu.

Stanislav Drako

Odkazy na zdroje:

aplikace
«